Skip to content

Botstrap Logo

Botstrapโ˜

An easy-to-use utility toolbelt for Discord bots written in Python.


Do you store your Discord bot token in plaintext? Don't get caught with your pants down. Strap in!

Botstrap is a Python library suit of power armor that perfectly fits your Discord bot. It offers:

  • ๐Ÿ” Secure encryption and password protection to keep your bot tokens safe
  • ๐Ÿคน A straightforward way to manage multiple tokens and/or bot configurations
  • ๐ŸŒˆ An intuitive, colorful, and customizable command-line interface for your bot
  • ๐Ÿค Out-of-the-box compatibility with all of the most popular Python Discord libraries
  • ... and more to come!